Категории

Количка

Количката е празна.

ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Моля, проверете ВНИМАТЕЛНО всички данни които попълвате - попълването на грешни данни е на Ваша отговорност!

До "Ти Би Ай Кредит" ЕАД

Лични данни на кандидата / Представляващия:

Местоживеене:

Постоянен адрес:

Настоящ адрес:

Телефон:

Месторабота:

Адрес на месторабота:

Финансова информация:

Имуществено състояние:

Вид финансиране, избран от кандидата - ЦЕЛЕВО:

Описание на стоката при целево финансиране:

Лице за контакт: